ÚČTENKOVKA VÝSLEDKY

PŘIHLÁSIT SE DO ÚČTENKOVKY | ZAREGISTROVAT NOVOU ÚČTENKU

Účtenkovka – středa 15. 4. 2020

Pořadí Výhra BKP
1. pořadí 27c2789f-320d33ec 95405811-28852170
2. pořadí 9a85edf1-97182983 5d0de734-33f0b220
3. pořadí 7a9fab1a-9003e646 69051d24-c0ca1dcb
4. pořadí c6bf7aaa-8e3c2a76 5fdd1350-8ec93457
5. pořadí fa634bf7-36ce1cd1 4bcbb97a-fc3ba7cf
Všechny výherní pořadí ZDE

ARCHIV | NÁVOD | KOMENTÁŘ

 

Hlavní výhra: 1 000 000 Kč

 

Výherní tabulka Účtenkovky

Pořadí Výhra / počet
1. pořadí 1 000 000 Kč / 1 x
2. pořadí Automobil / 1 x
3. pořadí 300 000 Kč / 1 x
4. pořadí 200 000 Kč / 1 x
5. pořadí 100 000 Kč / 1 x
6. pořadí 20 0000 Kč / 10 x
7. pořadí 1 000 Kč / 200 x
8. pořadí 100 Kč / 30 000 x

PRAVIDLA ÚČTENKOVKY

 

Co je to Účtenkovka?

Účtenkovka, nebo také účtenková loterie, je hra s losováním účtenek (paragonů) napojená na EET (elektronickou evidenci tržeb), provozovaná od října 2017 českým Ministerstvem financí, o jejíž chod se na základě výběrového řízení stará Diebold Nixdorf s.r.o. Účtenkovka se hraje přes stránky www.uctenkovka.cz a kontakt na ni je: e-mail: info@uctenkovka.cz anebo telefon 233 037 402. Tato stránka Loterijnice.cz není provozovatelem Účtenkovky.

Jak se Účtenkovka hraje?

Účtenkovku lze hrát od 18 let, tedy každým plnoletým občanem ČR, a to tak, že v obchodech za nákupy anebo v jiných provozovnách za služby bude zákazník po zaplacení vyžadovat a odebírat (od obchodníků kteří jsou v EET) účtenky (paragony) a ty pak zdarma do Účtenkovky registrovat, čímž je zařadí do měsíčního slosování o více jak 30 tisíc cen. Pravidla Účtenkovky jsou tedy velice jednoduchá.

Cílem Účtenkovky je motivovat zákazníky k odebírání účtenek od obchodníků, čímž by se dle Ministerstva financí mělo zabránit daňovým únikům a měl by se zvýšit výběr daní.

Kdy a jak se Účtenkovka losuje?

Účtenkovka se podle pravidel losuje 1x za měsíc, vždy přesně 15. den v měsíci. Losuje se pokaždé z úspěšně zaregistrovaných účtenek, které byly vydané v měsíci předchozím. Příklad: v den 15. února se losují všechny zdárně registrované paragony, které hráči od obchodníků získali od 1. do 31. ledna.

Losování v daný den probíhá v předem neurčený čas přibližně na přelomu dopoledních a odpoledních hodin. Hráči mohou být o případných výhrách informováni vzápětí potom, nicméně oficiálně jsou výsledky účtenkové loterie představeny až v podvečerních hodinách.

Do kdy zaregistrovat účtenky?

Účtenkovka registrace účtenky uzavírá vždy 12. den v měsíci, což je nejpozději 3 dny před losováním. Pakliže do tohoto data, včetně dvanáctého, stihnete registrovat účtenky z předcházejícího měsíce, zúčastníte se s nimi aktuálního losování konaného 15. den v měsíci. Když bude registrace paragonů z předešlého měsíce provedena déle, automaticky bude odmítnuta.

Jinými slovy, účtenky přijaté od prvního do posledního v měsíci je vždy potřeba zaregistrovat od prvního v daném měsíci a nejpozději dvanáctého v měsíci následujícím. Tím budou ve slosování patnáctého v měsíci následujícím.

Příklad: červencové účtenky vydané obchodníky od 1. do 31. července musí být zaregistrované nejpozději 12. srpna, po čemž budou zařazeny do losování, které se uskuteční 15. srpna.

Nenechte se ale v předchozím uvedeném příkladu zmást, jde totiž o červencové účtenky. Pokud budete například 12. srpna registrovat srpnové účtenky, tedy takové, které jste v obchodech obdrželi od 1. srpna, ty budou ve slosování zase až o měsíc později, tedy 15. září.

Kolik Účtenkovka stojí peněz?

Účtenkovka je hra naprosto zdarma. Jediné, co pro účast v této loterijní hře potřebujete, je odebírat účtenky v obchodech za nákupy či služby a ty pak zdarma do soutěže přihlašovat. Vaše investice je tedy pouze za nákup, který byste provedli i tak, a poté za připojení počítače či mobilního telefonu k internetu, který pravděpodobně také už máte a nebudete si ho zřizovat jen kvůli účtenkové loterii.

Kde a jak se může Účtenkovka hrát?

Účtenkovou loterii můžete hrát na celém území České republiky, tedy přesněji řečeno s účtenkami za nákupy a služby vydanými kdekoliv v ČR. Pokud jsou takové účtenky z obchodů a provozoven (napojených na EET) opatřeny kódy FIK a BKP, pak tuto účtenku můžete do soutěže za dodržení dalších pravidel zaregistrovat (přihlásit). K tomu vám slouží odkaz v úvodu této stránky vedoucí na stránku www.uctenkovka.cz, kde se dá nová účtenka registrovat, (ideálně a pohodlněji přes vytvořený hráčský účet), a pak už jen čekáte, zda při losování nezískáte některou z výhry. Ceny, jichž je více jak 21 tisíc, startují od 100 korun a pokračují výše přes automobil až po 1 milion.

Jak registrovat účtenky?

Registrace účtenky probíhá přes počítač anebo mobilní telefon s internetem, je snadná, a jakmile si zvyknete, tak i rychlá. Účtenky můžete přihlašovat bez registrace anebo s vytvořeným hráčským účtem. Obě varianty jsou si hodně podobné, hráčský účet vám ale některé věci usnadní, protože je nemusíte vyplňovat opakovaně, jako váš e-mail a telefon.

Pro registraci účtenek klikněte na odpovídající odkaz v úvodu této stránky. Bez hráčského účtu na sebe nejprve musíte zadat kontakt, a to funkční email anebo funkční mobil. Důležité je to učinit pro případ, že vyhrajete, protože na uvedený kontakt vám přijde informace o výhře některé z cen.

Dále je potřeba z účtenky opsat začátek kódu FIK anebo kódu BKP. Přestože se losují kódy BKP, vůbec nezáleží na tom, zda při registraci účtenky vyplníte ten anebo zvolíte FIK, neboť druhý kód se doplní sám automaticky.

Poté je nutné vyplnit částku (může být zaokrouhlená na celé koruny), kterou jste za nákup či službu zaplatili, tedy takovou, která je na účtence. Tady je třeba, aby byla vždy kladná a ve výši alespoň 1 Kč. Pokud například zaplatíte za nákup 10 Kč, ale vrátíte lahve za 15 Kč, účtenka bude záporná -5 Kč, čímž vám registrovat nepůjde.

V dalším poli zadáte datum a čas tržby, přičemž tolerance jsou 2 minuty, takže i tady můžete lehce zaokrouhlovat. Zde je potřeba si dávat pozor po změně letního a zimního času. Někteří obchodníci si zapomenou přenastavit registrační pokladny, čímž jim paragon tiskne s chybným časem posunutým o 1 hodinu. Pokud vám nepůjde účtenka zaregistrovat, někdy se vyplatí experimentovat a k času na účtence přidat anebo odečíst 60 minut.

Závěrem označíte režim tržby uvedený na účtence, zaškrtnete souhlas se zpracováním osobních údajů a kliknete na ZAREGISTROVAT ÚČTENKU. Následovat bude automatické ověřování účtenky v EET a poté informace, zda je ve slosování či nikoliv.

Jaké účtenky (ne)lze registrovat?

Většinu účtenek do účtenkové loterie registrovat lze, některé ale ne. V prvé řadě je maximální limit přihlašovaných účtenek na jednoho hráče 500 měsíčně. Dále se na obchodníka, který vám účtenku vydal, musí vztahovat EET (elektronická evidence tržeb). Pokud si nebudete jisti, můžete před registrací provést kontrolu účtenky na této stránce Finanční správy: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces

Taktéž musí mít účtenka pouze kladnou hodnotu od 1 Kč výše. Do záporu se může dostat například vrácením zálohovaných lahví. V takovém případě si nechte vytisknout účtenky dvě, ať tu kladnou s nákupem můžete do soutěže přihlásit.

Další podmínkou je, že v 1 den se smí od 1 obchodníka zaregistrovat pouze 1 účtenka. To z důvodu, aby si lidé nenechávali tisknout účtenku na každou položku nákupu zvlášť. Porušíte-li tuto podmínku, objeví se vám chybová hláška s textem: Nesplňuje 1x1x1.

Podmínkou také je, aby jedna účtenka byla registrována pouze 1x. Pokud ji použije jeden zákazník, další ji už do loterie opakovaně přihlásit nemůže.

Proč nebyla účtenka zaregistrována?

V drtivé většině případů jde o chybně opsaný kód FIK anebo BKP. Než si hráč zvykne, jaká čísla a písmena se dají vzájemně nechtěně zaměnit, může provést několik registrací s chybou. V takovém případě je potřeba chybu nalézt a opravit.

Pokud vám systém hlásí, že účtenka už byla zadaná, neznamená to v drtivé většině případů, že by ji před vámi někdo podvodně zaregistroval. Mnohem častější případ je, že jste se účtenku (ať už s chybou nebo bez ní) snažili s naprosto stejným kódem už jednou přihlásit. Tím má systém daný kód ve své databázi, a pokud ho zadáte znovu (se stejnou chybou), systém hlásí, že taková účtenka už byla zadaná, i když neúspěšně. Je tedy potřeba chybu objevit a přepsat.

Další příčiny, že účtenka nebyla do účtenkové loterie přijata, jsou popsané výše. Může jít o paragon s minusovým znaménkem, o druhou účtenku od stejného obchodníka v jeden den, o špatný čas vlivem posunu času anebo o to, že obchodník doposud nemusí být součástí EET. Občas se také stává, že hráč, (který nemá “Účtenkovka – Můj účet“), zapomene v závěru registrace zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kde si lze účtenku před registrací ověřit?

Účtenku ještě před tím, než ji registrujete, anebo v případě neúspěšné registrace, můžete ověřit na internetových stránkách: www.etrzby.cz, kde v menu kliknete na: Webová aplikace EET, a dále na: Ověření účtenky. Přímý odkaz je následující: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces

Na stránkách se také můžete dočíst mnoho dalších užitečných informací, například, která vlna EET se vztahuje na konkrétní obchodníky a služby atd.

K čemu je dobrý hráčský účet?

Hráčský účet Účtenkovky, tak zvaný Můj účet, není pro samotnou hru důležitý, je ale velice užitečný. Jakmile ho máte a přihlásíte se k němu, budete mít snazší registraci účtenek, protože nebudete muset opakovaně zadávat email anebo telefon, a taktéž nebudete muset občasně potvrzovat, že nejste robot, (klikat na obrázky a zodpovídat různé otázky, jimiž se zjišťuje, že činnost provádí skutečný živý člověk a nikoliv naprogramovaný automat).

V hráčském účtu máte navíc dokonalý přehled o všech vašich účtenkách, včetně toho, zda jsou úspěšně registrované a zúčastní se losování, zda jsou výherní či nikoliv a podobně.

Jakmile vyhrajete některou z 21 025 cen, před výběrem výhry si budete muset hráčský účet stejně zaregistrovat. Pokud tak tedy uděláte hned, ušetříte si s tím v případě výhry práci do budoucna.

Jak si vytvořit hráčský účet?

Vytvoření účtu opět nabízí “účtenková loterie.cz“, tedy stránka, k níž se dostanete přes odkaz v úvodu této stránky anebo přímo tímto odkazem: https://www.uctenkovka.cz/registrace.

Zde stačí dodržovat instrukce a vyplnit požadované údaje, jako je jméno a příjmení, platný email anebo mobilní telefon a datum narození. Dále si můžete zvolit, zda si případné výhry chcete vybírat osobně v sídle Sazky – nedoporučuje se, neboť to lze pro hráče z celé ČR pouze v Praze na jedné jediné adrese, a tou je: Sazka, K Žižkovu 851, Praha, 190 93.

Užitečnější je nechat zaškrtnutou volbu: Převodem na účet. Zde ho vyplnit a o více se již nestarat, protože případné výhry vám budou vždy automaticky přeposílány na něj.

Závěrem si vymyslíte heslo, vedle ho znovu pro kontrolu zopakujete, zaškrtnete souhlas se zpracováním osobních údajů a klikněte na VYTVOŘIT ÚČET. Poté vám pravděpodobně ještě přijde ověřovací kód, kterým se prověří váš email anebo telefon.

Co obsahuje hráčský Můj účet?

Jakmile budete mít vytvořený hráčský účet, musíte se k němu za pomoci vašeho uživatelského jména (email anebo telefon) a hesla přihlásit. K tomu vám slouží odkaz “účtenkovka přihlášení“ v úvodu této stránky.

Po přihlášení na Můj účet budete mít k dispozici Nastavení, tedy možnost změnit vaše již zadané údaje, včetně způsobu vyplácení výher a podobně. Dále Moje Účtenkovka nabízí registrace účtenky, kdy v menu stačí kliknout na Nová účtenka.

Užitečný je taktéž přehled o všech vašich účtenkách, které jsou setříděny na všechny účtenky, aktuální losování, minulé losování atd. Stačí si překlikávat, které chcete zobrazit. U každé máte vidět stav, tedy zda se teprve ověřuje, je ve slosování, je výherní nebo ne a podobně. Po slosování se vám bude hodit i rychlé tlačítko Výhry, pod kterým ihned uvidíte, zda vyhráváte v Účtenkovce nějaké ceny.

Kde a jak zjistit výsledky Účtenkovky?

Výsledky účtenkové loterie jsou oficiálně zveřejňovány v odpoledních hodinách 15. den v měsíci, a to zde na našich stránkách, stejně jako na stránce uctenkovka.cz

Losování ale probíhá už kolem 12:00 hodin. Přibližně od této doby budou případní výherci dostávat sms a nebo emailové zprávy o svých výhrách a cenách. Proto je důležité na sebe zadávat při registraci pravdivý kontakt. Pokud máte vytvořený hráčský účet, najdete informace o výhrách u každé účtenky anebo kompletně pod tlačítkem Výhry.

Do kdy nejpozději vyzvednout výhru z Účtenkovky?

V případě výhry je potřeba si nejpozději do 30 dní vytvořit hráčský účet (pokud ho už nemáte) a výhru vyzvednout anebo si ji nechat poslat na účet. Kdo hráčský účet Účtenkovky má a v něm již uvedeno číslo bankovního konta, tomu bude výhra zaslána automaticky během pár dnů, nejpozději před příštím slosováním.

Kde a jak vyzvednout výhru z Účtenkovky?

Výhru si lze vyzvednout osobně a v hotovosti na jediném místě v celé České republice, kterým je pražské sídlo Sazky na adrese Sazka a.s., K Žižkovu 851, Praha, Tel: 266 12 12 12. Druhou variantou je nechat si výhry vyplácet převodem na svůj účet v bance, o čemž se více dočtete v návodu pro vytváření hráčského účtu.

Jaká jsou výherní pořadí a výhry v Účtenkovce?

V Účtenkovce se losuje 30 215 jedinečných BKP kódů, a to pouze z těch, které byly skutečně do Účtenkovky přes paragony registrovány. Kdo zadává při registraci účtenky FIK kód – nevadí, BKP se z něj doplní automaticky. Každé vylosované BKP odpovídá jedné výhře, které jsou uvedeny v tabulce výše v úvodu této stránky.

Jak funguje aplikace Účtenkovka v mobilu a QR kód?

Aplikace Účtenkovka se používá v mobilech a slouží k rychlejší a snadnější registraci účtenek. Jde o prográmek, který si podle operačního systému vašeho mobilu stáhnete z Google Play (pro Android), App Store (pro iOS Apple) anebo z Windows Store.

Po instalaci stačí váš mobil namířit na účtenku s QR kódem (pokud ho má) a téměř všechny údaje se vám z ní načtou, po čemž už jednoduše doplníte kontakt a účtenku registrujete. Pakliže paragon QR kód nemá, může se v Aplikaci Účtenkovka spustit rozpoznávání textu, které se pokusí text na účtence rozpoznat a načíst. Ne vždy se tento způsob podaří správně, proto je vhodná ještě vaše kontrola.

Jaká je pravděpodobnost výhry v Účtenkovce?

Pravděpodobnost výhry v účtenkové loterii nezávisí na tom, jaký je počet hráčů, ale kolik bude v daném měsíci úspěšně přihlášených účtenek do slosování. U počtu výher je to snadné, těch je vždy přesně 21 025, u počtu účtenek ale budeme muset vzít průměr ze statistiky kolem 14 milionů.

Vydělíme-li 14 000 000 číslem 21 025, dostaneme se na hodnotu přibližně 666. To znamená, že v dlouhodobém průměru vyhrává alespoň nějakou cenu 1 účtenka z počtu 666 účtenek. Jde ale o průměr, tudíž můžete po zaregistrování podobného počtu účtenek vyhrát 5x či 10x, stejně jako při zaregistrování tisíce, dvou či 3 tisíce účtenek nemusíte stále vyhrát ani jednou.

Přestože do statistiky započítáváme jenom počet účtenek (14 milionů) a počet cen (21 025), na vaší konkrétní pravděpodobnost výhry má samozřejmě vliv i to, kolik z těch 14 milionů účtenek patří právě vám. Tedy čím více, tím lépe. Stále ale platí, že výherní je zhruba 1 paragon z 666.

14 komentářů

Napsat komentář

 1. Profilový obrázek
  • strotinskývac dne 6. 11. 2019 v 9:37

  Odpověď

  po desáté se nemůžu zaregistrovat.dík vdávám to.strotinský

  1. admin
   • admin dne 12. 11. 2019 v 19:15
   • Autor

   Odpověď

   Hezký den, budete muset blíže popsat, v čem je problém, popřípadě zavolejte na podporu Účtenkovky na telefon: 233 037 402 anebo napište na email: info@uctenkovka.cz.
   Loterijnice

 2. Profilový obrázek
  • machačka dne 11. 12. 2019 v 11:12

  Odpověď

  kdyz vyhraju proč nemusim předložit vyherni učtenku k oveřeni.zabranilo by to podvodum ktere se deji.

  1. admin
   • admin dne 12. 12. 2019 v 23:39
   • Autor

   Odpověď

   Hezký den, kdo ví, třeba se tak časem stane, aspoň u vyšších výher..
   Loterijnice

 3. Profilový obrázek
  • Maruš dne 16. 12. 2019 v 14:24

  Odpověď

  PROSÍM – jak se dozvím, jestli jsem vyhrála???

  1. admin
   • admin dne 16. 12. 2019 v 14:28
   • Autor

   Odpověď

   Hezký den, výherci jsou informováni přes SMS anebo email, podle toho, co bylo zadáno při registraci účtenky. Kdo má vytvořený hráčský účet, najde informace o případných výhrách přehledně i tam.
   Loterijnice

 4. Profilový obrázek
  • Anna Bartošová dne 7. 1. 2020 v 17:29

  Odpověď

  Dobrý den, chtěla jsem se informovat jak je možné, že některé účtenky (v originále), které zadávám do systému účtenkovky jsou duplikátem?
  Děkuji za odpověď

  1. admin
   • admin dne 9. 1. 2020 v 15:20
   • Autor

   Odpověď

   Hezký den,
   dost dobře nerozumíme dotazu..
   Loterijnice

 5. Profilový obrázek
  • Ludmila Konvalinková dne 28. 1. 2020 v 17:53

  Odpověď

  V mobilu po slosování 15.12.2019 mi bylo oznámrno, že jsem vyhrála 100 Kč a že mi tato výhra byla připsána na účet. Bohužel do dnešního dne na účtu připsáno nic nemám. Kde se stala chyba?

  1. admin
   • admin dne 7. 2. 2020 v 12:30
   • Autor

   Odpověď

   Hezký den,

   pravděpodobně vám bylo napsáno, že výhra BUDE (a nikoliv byla) připsána na účet. Věta mohla znít i takto: “Výhra Vám bude vyplacena způsobem Vámi zvoleným v Hráčském účtu”. Těžko říct, z jakého důvodu se tak nestalo. Dá se předpokládat, že je chyba někde na vaší straně, možná v chybně napsaném čísle účtu, protože výhry jsou odesílány automaticky.

   Loterijnice

 6. Profilový obrázek
  • Marta Růžičková dne 1. 2. 2020 v 14:55

  Odpověď

  Proč mi nejde přihlášení a registrace nové účtenky, když vše dělám stejně a dobře, tak jak jsem to dělala a povínné údaje prý nesouhlasí,

  1. admin
   • admin dne 7. 2. 2020 v 12:32
   • Autor

   Odpověď

   Hezký den.

   Asi někde děláte chybu.. Třeba máte jinak přepnutou klávesnici, takže i když zadáváte správné heslo, ve skutečnosti může být chybné..

   Loterijnice

 7. Profilový obrázek
  • alena dne 21. 2. 2020 v 19:53

  Odpověď

  nemohu se dastat ke svým účtenkám poradte

 8. Profilový obrázek
  • Firsov Karel dne 21. 3. 2020 v 6:18

  Odpověď

  V březnovém losování jsem vyhrál 100kč.Manželka také, máme jeden účet a přišlo vyrozumění, že banka odmítla výhru přijmout.

Napsat komentář

Vaše jméno bude zobrazeno, není ale povinné a může být smyšlené. Jeho poskytnutím budou komentáře přehlednější, jinak se váš příspěvek zobrazí jako anonym. Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Nevkládejte do textu vaše ani cizí osobní údaje, reklamy anebo odkazy na jiné strány, váš komentář by tím nebyl zveřejněn.